ขั้นตอนการใช้งาน
1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http://insidesatit.satitpattana.ac.th/SchoolManagementFront จากนั้นเข้าใช้งานด้วยรหัสบัตรประชาชนของนักเรียน2. หากนักเรียนมีรายการค้างชำระจะมีรายการแจ้งหนี้แสดงที่หน้าแรก และทำตามขั้นตอนดังภาพ


ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  9  ท่าน