สารสาระอนุบาลปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
สัปดาห์ที่
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 4-8 มิ.ย. 61 11-15 มิ.ย. 61 18-22 มิ.ย. 61 25-29 มิ.ย. 61 2-6 ก.ค. 61 9-13 ก.ค. 61 17-20 ก.ค. 61 23-26 ก.ค. 61 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 61 6 - 10 ส.ค. 61
 เตรียมอนุบาลห้อง 1
 เตรียมอนุบาลห้อง 2
 เตรียมอนุบาลห้อง 3
 เตรียมอนุบาลห้อง 4
 อนุบาล 1 ห้อง 1
 อนุบาล 1 ห้อง 2
 อนุบาล 1 ห้อง 3
 อนุบาล 1 ห้อง 4
 อนุบาล 1 ห้อง 5
 อนุบาล 1 ห้อง 6
 อนุบาล 1 ห้อง 7
 อนุบาล 2 ห้อง 1    
 อนุบาล 2 ห้อง 2    
 อนุบาล 2 ห้อง 3    
 อนุบาล 2 ห้อง 4
 อนุบาล 2 ห้อง 5    
 อนุบาล 2 ห้อง 6    
 อนุบาล 3 ห้อง 1    
 อนุบาล 3 ห้อง 2    
 อนุบาล 3 ห้อง 3    
 อนุบาล 3 ห้อง 4
 อนุบาล 3 ห้อง 5    
 อนุบาล 3 ห้อง 6    
ขณะนี้ออนไลน์จำนวน  22  ท่าน